Kako izbeći probleme kod kupoprodaje automobila

Prodaja automobila se ne svodi samo na potpisivanje ugovora. Mnogi nisu ni svesni mogućih komplikacija koje mogu nastati posle prodaje vozila. Postoje određene obaveze koje moraju biti ispunjene kako bi se osigurala sigurna transakcija za obe strane.

U nastavku ćemo istražiti moguće rizike koji mogu zadesiti prodavca, ali i kupca tokom ovog pravnog procesa.

Šta treba znati o prenosu vlasništva vozila 

Često se dešava da prodavci automobila prodaju svoja vozila uz obavezno obećanje kupca da će preneti vlasništvo i izvršiti registraciju na svoje ime.

Međutim, dok se taj prenos ne završi, sve kazne za prekršaje koje se beleže elektronski, poput nepropisnog parkiranja, neplaćenih parking karata ili prekoračenja brzine koje snimaju kamere za brzinu, stižu na adresu vlasnika vozila prema podacima iz registracije.

Šta se zapravo događa u ovakvim slučajevima? Iako je kupoprodajni ugovor pravno overen kod notara, prenos vlasništva, nastupa tek kada vozilo bude zvanično preregistrovano u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) na ime kupca, objašnjava dr Gvozden M. Grgur, advokat Novi Sad.

Odgovornost i rizici kod prodaje automobila

Mogući rizici za prodavce vozila uključuju različite situacije kao što su saobraćajni prekršaji, kazne zbog nepropisnog parkiranja, kao i moguće neplaćanje ili isteka vremena za parking u određenim zonama. Svi ovi rizici padaju na teret osobe čije je ime u tom trenutku registrovano kao vlasnik vozila.

Zašto je preregistracija vozila važna kod prodaje automobila?

Kada se automobil prodaje, odgovornost za vozilo prelazi na kupca tek nakon što je vozilo preregistrovano na njegovo ime u MUP-u. Do tada se pretpostavlja da je prodavac i dalje vlasnik, te on snosi odgovornost za eventualne saobraćajne prekršaje.

Drugim rečima, iako su prodavac i kupac potpisali ugovor o kupoprodaji, izmirili sve finansijske obaveze i predali automobil, nedostatak preregistracije može izazvati probleme prodavcu u dokazivanju da nije odgovoran za prekršaje. To je posebno problematično ako kupac koristi vozilo na osnovu ovlašćenja.

U ovakvim situacijama, kaže naš sagovornik, angažovanje advokata specijalizovanog za prekršajno pravo može biti od velike koristi. Advokat može da pruži stručne savete i pravnu podršku kako bi se zaštitila prava i interesi prodavca.

Dokazivanje nevinosti kod prodaje automobila

Bivši vlasnik automobila može da ospori odgovornost za saobraćajne prekršaje prilaganjem overenog ugovora o prodaji vozila kao deo svoje odbrane. Ipak, ovaj dokument često nije dovoljan za dokazivanje prodavčeve nevinosti.

Za razliku od nekretnina, gde se vlasništvo potvrđuje putem upisa u katastar, vlasništvo nad automobilom prelazi tek nakon što se vozilo preregistruje ili upiše na ime novog vlasnika u registar. Tek tada će biti lakše dokazati nevinost bivšeg vlasnika u vezi sa saobraćajnim prekršajima.

Sve dok se to ne desi, sudija će odluku doneti na osnovu dostupnih dokaza, uključujući svedočenje kupca automobila o preuzimanju odgovornosti ili učestvovanju u prekršajima.

Šta treba da znate kao kupac vozila

Kupovina vozila može doneti određene rizike i za kupce. Čak i ako ste platili punu kupoprodajnu cenu i imate ugovor overen kod notara, mogu se pojaviti neki neočekivani problemi mešu kojima su:

  • Konfiskacija vozila: Vozilo može biti zaplenjeno ako prethodni vlasnik ima neplaćene dugove, a javni izvršitelj odluči da izvrši zaplenu. Ova situacija često uključuje ograničenja vezana za registraciju i prodaju vozila, koja se mogu rešiti tek kada se dugovi namire.
  • Zalog na vozilu: Prodavac može založiti vozilo pre nego što ga proda. Status zaloga možete proveriti putem upita u Registaår založnog prava koji vodi Agencija za privredne registre. Ako postoji zalog na vozilu, to može prouzrokovati neprijatnosti, čak i ako ste u potpunosti platili iznos i preregistrovali vozilo na svoje ime.
  • Pravni postupci: Ako prodavac ne želi da odgovara za štetu zbog problema s vozilom, možete biti primorani da pokrenete pravni postupak. Ako sud presudi u vašu korist, naknadu možete pokušati da ostvarite kroz izvršni postupak, ali ovaj proces može da traje godinama.

Kako obaviti sigurnu kupoprodaju automobila

Kupovina automobila zahteva detaljno istraživanje kako biste izbegli moguće probleme. Kao i kod svih pravnih poslova, promena vlasništva može doneti određene rizike i pravne zavrzlame.

Da biste se zaštitili, izbegavajte prenos kroz ovlašćenje za korišćenje automobila dok vozilo ne bude zvanično registrovano na novog vlasnika. Najbolje je obaviti prenos vlasništva nad vozilom pre nego što novi vlasnik preuzme automobil.

Ako je prodaja već završena, pametno je da prodavac prijavi promenu vlasništva i odjavi registarske tablice u MUP-u. Ovo će obavezati kupca da registruje automobil na svoje ime, čime se izbegavaju svi mogući problemi sa vlasništvom.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *