Kako radi dpf filter?

Dpf filter zarobljava čestice ćađi u okviru izduvnog sistema u čijem sklopu se nalazi. Svrha dpf filtera je da smanji emisiju štetnih izduvnih gasova na taj način što zadržava u sebi čestice ćađi kada se automobil vozi na kraćim relacijama.
Kao i svaki filter i dpf filter zahteva redovno čišćenje kako bi zadržao sve svoje karakteristike i omogućio rad motora. Proces čišćenja dpf filtera se naziva regeneracija.
Dpf filter čestica(Diesel Particulate Filter) je uveden 2009. godine kako bi vozila ispunila Euro 5 standard koji se odnosi na smanjenje emisije ćađi i zagađenja koje nastaje sagorevanjem dizel goriva.

Regeneracija dpf filtera


Čišćenje dpf filtera se naziva regeneracija. Kod čišćenja dpf filtera, odnosno, regeneracije, nakupljena čađ se sagoreva na visokoj temperaturi kako bi se sakupljene nečistoća sagorele i od njih stvorila manja količina pepela. Regeneracija može biti aktivna i pasivna.

Aktivna regeneracija dpf filtera


Kada se čađ u filteru nakupi do određene vrednosti, oko 45 %, motor tada pokreće ubrizgavanje goriva po sagorevanju. Time se povećava temperatura u okviru izduvnog sistema i pokreće se rgeneracija. Kada se vozi po principu kreni-stani ili ako se pusti pedala gasa u trenutku kada se dešava regeneracija, onda se ona neće završiti i upaliće se signalna lampica koja upozorava da je filter zapušen.
Ako se ovo dogodi moguće je pokrenuti rgeneraciju ponovo. Aktivna regeneracija može da se pokrne i dijagnostičkim uređajem.

Pasivna regeneracija dpf filtera


Pasivna regeneracija dpf filtera se odvija automatski na auto putu onda kada se dostigne dovoljno visoka temperatura u izduvnom sistemu automobila. Tada čestice počnu same da sagorevaju.

Mnoga vozila nemaju ovakav režim vožnje koji bi mogao da pokrene pasivno sagorevanje zato su mnogi proizvođači kreirali „aktivnu“ regeneraciju kada kontrolna jedinica motora (ECU – engine control unit) kontroliše ovaj proces.

Kada se pokreće regeneracija dpf filtera?

Da bi se regeneracija dpf filtera pokrenula i izvršila potrebno je da se stvore 3 uslova, a to su:
vrednost prohodnosti dpf filtera bi trebalo da bude ispod normale; vozilo bi trebalo da se kreće brzinom iznad 60 km/h u kontinuitetu nekih 15-20 minuta i da brzina ne pada ispod te vrednosti; broj obrtaja motora bi trebalo da je preko 3 000 obrtaja.

Ne ignorišite signalnu lampicu za dpf filter

Ako ignorišete signalnu lampicu za dpf filter, zapušenost filtera može da dostigne vrednost od 75 %. Tada će se upaliti i signalna lampica greške na motoru.  Kad bi se i dalje signal ignorisao može da se prouzrukuje neispravan rad motora.

Zbog velike zapuštenosti dpf filtera može se dogoditi da nije moguće da se pokrene aktivna regeneracija. U takvom slučaju se dpf filter skida sa vozila i mora da se fizički čisti sa hemijskim sredstvima koja služe za tu namenu.

Životni vek dpf filtera je jednak sa životnim vekom automobila. Problemi koji mogu da se jave kao posledica ignrisanja signalne lampice dpf filtera je da auto slabo vuče, da ne može da se upali motor, itd. Da bi izbegli skupe troškove opravke automobila u servisu, najbolje je da vozači pročitaju upustvo koje ide uz vozilo.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *