Htz oprema

Prvo, pre svega – zaštitna oprema za svakog radnika!

U našem narodu se kaže kappa glavu čuva, a kada uzmemo u obzir radnika onda s pravom možemo reći da HTZ oprema svakog radnika čuva. Sigurnosna odeća i obuća, šlemovi, pojasevi, rukavice, zaštita za sluh, vid i disajne organe od izuzetnog je značaja za bezbedno obavljanje posla, jer služi da sačuva radnike od zdravstvenih i drugih opasnih rizika prilikom obavljanja posla.

Kakva će HTZ oprema biti najviše zavisi od samog poslodavca, ali svakako je dužnost svakog vlasnika firme da radnicima obezbedi kvalitetnu i adekvatnu opremu kako bi se posao obavio stručno i profesionalno.

U čemu se ogleda značaj HTZ opreme?

Ako želite radnicima da obezbedite sigurnost i bezbednost na radu, onda im opezbedite kvalitetnu HTZ opremu koja će ih štititi od mogućih rizika. Međutim, osim odgovarajuće zaštitne opreme, poslodavci bi trebalo da upute radnike kako se oprema koristi i da im objasne o kojim procedurama je reč.

Ipak, i u poslovima gde je tehnička kontrola na visokom nivou i gde se sprovode sigurni sistemi rada, moguće su pojave kriznih situacija i opasnih rizika po život i bezbednost radnika. E u tim slučajevima može doći do ozbiljnih povreda zaposlenih, a samo neke od njih su:

  • Povreda tela zbog ektremnih temperatura;
  • Povreda glave i ekstremiteta usled pada materijala sa visine;
  • Povreda disajnih organa usled udisanja kontaminiranog vazduha;
  • Povreda kože u dodiru sa korozivnim materijalima;
  • Povreda čula vida usled letenja čestica i prskanja hemijskih supstanci.

Sve ove situacije su znak da se HTZ oprema na radu mora nositi kako bi se rizici od povreda sveli na minimalan nivo.

Čemu služi HTZ obuća?

Moguće povrede nogu nastaju used vlažnih, hladnih i pretoplih uslova za rad. Ako je teren klizav, propada ili materijal pada sa visina može doći do oštećenja stopala, pogotovu ako doće do prskanja nekih hemijskih supstanci i drugih metalnih opterećenja.

U takvim slučajevima treba zaštiti stopala i noge, a tome najbolje mogu da posluže sigurnosne cipele i čizme koje imaju zaštitnu kapicu. One su otporne na penetraciju, a postoji i specifična obuća koja se isključivo nosi u određenim uslovima rada, kao na primer u livnicima ili obuća poput čizmi za zaštitu prilikom korišćenja motornih testera.

Za zaštitnu obuću je karakteristično da sadrži različiti materijal i šablone ako bi se prilagodila radnom terenu, pa je neka obuća otporna na hemikalije i ulje, a neka je električno provodljiva ili termički izolovana. Sve u svemu, u zavisnosti od mogućih rizia treba birati i zaštitnu obuću.

Kako zaštiti lice i disajne organe?

Zdravlje disajnih organa može da naruši atmosfera bez kiseonika, gasovi, isparenja i prašina, a u takvim oklonostima treba koristiti respiratornu zaštitnu opremu. Respiratori sa pomoćnim napajanjem i filterske maske za lice koriste se kako bi se filtrirao vazduh na radnom mestu, a postoje i različiti aparati pomoću koji se nezavisno snabdeva vazduh koji radnik udiše. 

U svakom sluačju, treba koristiti adekvatnu opremu kada se radi u prostorijama gde nema kiseonika ili gde postoji opasnost od gubitka svesti, zato je poslodavac dužan da obezbedi odgovarajajuću i kvalitetnu respiratornu zaštitnu opremu.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *