Transferne cene ili kontrolisane transakcije

Kada se obavlja transakcija između povezanih lica onda nastaju transferne cene. Reč je o poslovnim transakcijama koje predstavljaju komercijalne, finansijske i druge poslovne transakcije i kako bi se zbog prodaje ili kupovine dobara i usluga ostvarila dobit. Između dve firme postoji veza teka ako između njih postoji kontrola, ali i ako se vrši uticaj na donošenje neke poslovne odluke. Zato transferne cene imaju i drugi nazov, a on glasi kontrolisane transakcije. Naime, pošto se na transferne cene može uticati i mogu da se kontrolišu, one sui  dobile ovaj drugi naziv.

Iako se na kontrolisane transakcije može uticati, na nekontrolisane transakcije to nije moguće i ne mogu se ni kontrolisati. Razlog tome jeste poslovanje između nepovezanih i nezavisnih pravnih lica koja posluju prema uslovima na tržištu i tržišnim cenama.

Osobine transfernih cena

Između povezanih preduzečća obračunavaju se transferne cene, tj. cene jihe se obračunavaju u poslovnim odnosima i transakcijama i one se još i nazivaju prenosne cene ili kontrolisane cene. U transferne cene spadaju finansiranje, zajedničko učešće u troškovima razvoja i istraživanja, nematerijalna imovina i cene usluga i proizvoda. Uvek se kod transfernih cena polazi od pretpostavke da one nastaju kada su preduzeća, pravna lica mešusobno povezana sa njihovim međusobnim transakcijama.

Povezana preduzeća ili lica mogu da budu pravna ili fizička lica, ali i rezidenti iste i različitih poreskih jurisdikcija. Najvažnija osobina koju transferna cena ima jeste da na nju ne utiču tržišni faktori. To znači da ako dva lica vrše transakciju koja se odbija po transfernoj ceni, ta transakcija određuje ekonomski odnos koji nastaje između lica koji je obavljaju.

Uticaj transfernih cena

Važno je kako će biti određeni odnosi između lica, pa se tako transfernom cenom utvrđuje koliko prodavac može da ostvari prihod, tačnije firma koja je prodavac određuje kolika će biti visina prihoda. Takođe, određuje se i kolike će kupac troškove snositi, odnosno ona firma koja se nalazi u ulozi kupca određuje koliki ći biti rashodi.

Tako transferne cene utiču na rezultat i finansijski položaj obe firme, tj. lica, a time se i utvrđuje osnovica kojom se oporezuju oba povezana lica. Kada se cena ovako formira onda ona može nepovoljno da utiče na ukupan poreski prihod države, jer međusobno povezana preduzeća donosne poslovne odluke. Ovo je najviše izraženo u prekograničnim, tj. međunarodnim transakcijama i poslovnim odnosima koji nastaju između povezanih pravnih lica.

Zloupotrebe i cilj transfernih cena

No, transferne cene mogu da budu i predmet brojnih zloupotreba, jer se njima značajno utiče na smanjenje poreskih obaveza, pa se zato sprovode dodatne mere inspekcijske i poreske kontrole. Zloupotrebe mogu da nastanu sa ciljem da se ne isplate sve poreske obaveze koje su nastale, kako bi se umanjile poreske obaveze ili kako bi se ispostavio računa za nepostojeći promet.

Međutim, cilj transfernih cena nije uvek poreska ušteda, odnosno izbegavanje ili smanjenje poreske obaveze, već mogu da posluže i za poboljšavanje položaja na postojećem tržištu, osvajanje novog tržišta, jačanje poslovnih rezultata. Nekada je glavnim motiv za ove cene potreba za povećanim nivoom likvidnosti kako bi poslovne banke odobrile povoljnije finansijske kredite.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *