Zašto su komunikacijske veštine ključe za poslovne rezultate?

Ne mozemo zamisliti dan u kome ne komuniciramo sa drugim ljudima, kako verbalno, tako i neverbalno. Uz pomoć komunikacije izražavamo svoje stavove, mišljenja, želje, sa jedne strane, a sa druge strane se upoznajemo sa mišljenjima, stavovima i željama drugih ljudi.

Komunikacija i komunikacijske veštine su veoma važne u poslovnom svetu. Da bi se ostvarili poslovni rezultati, bez obzira o kojoj privrednoj grani je reč, krucijalno je da zaposleni imaju dobre komunikacijske veštine kako bi imali dobru saradnju sa nadređenima i sa kolegama. Zbog toga, jedan od uslova da dobijete posao, a kasnije i da budete unapređeni jeste da imate razvijene komunikacijske veštine, a u poslovnom svetu one podrazumevaju da dobro vladate komunikacijom.

U nastavku teksta pročitajte šta sve obuhvata dobra komunikacija i koje komunikacijske veštine treba da ima svaki zaposleni kako bi njegova produktivnost bila veća, a sters izostao.

Aktivno slušanje kao preduslov svake uspešne komunikacije

Da bi ste bili uspešni u komunikaciji morate biti, pre svega, dobar slušalac. Ljudi ne vole da komuniciraju sa osobama kojima je važno samo da iznesu svoje mišljenje bez zainteresovanosti za mišljenje sagovornika. Zbog toga je važno da tokom komunikacije  pažljivo slušate sagovornika, postavljate mu pitanja ukoliko vam nedostaje neka informacija, i na kraju parafrazirate to što je rekao kako biste bili sigurni da ste razumeli svog sagovornika. Na ovaj način izbeći ćete eventualnu mogućnost da dođe do nesporazuma i bićete u mogućnosti da date pravi odgovor. Upravo to je razlog zbog koga se kaže da bez razvijenog aktivnog slušanja nema ni razvijenih komunikacionih veština. 

Izražavajte se jasno i precizno

Sledeća karakteristika dobrih komunikatora jeste da oni ne govore ni previše ni premalo. Njihove rečenice nisu predugo, ali nisu ni prekratke već su jasne, sa biranim rečima, kako bi se što lakše prenela željena poruka u komunikaciji. Ova komunikacijska veština je posebno značajna u pisanoj komunikaciji, gde naš sagovornik ne može ispratiti neverbalni deo komunikacije. Preduge rečenice, sa dosta komunikacionih poruka i informacija mogu napraviti pometnju i biće teško ispratiti celokupan tok komunikacije i uspostaviti prioritete. 

Ukoliko je reč o komunikaciji licem u licem, vaš ton kojim se obraćate sagovorniku, pokreti rukama, očima i druge karakteristike neverbralne komunikacije pomoći će da se poruka što lakše prenese i da se izbegnu eventualni nesporazumi. Zato, tokom komunikacije birajte prijateljski ton kao i držanje bez prekrštenih ruku, osmehnite se kako bi vas sagovornik stekao utisak da ste otvoreni za komunikaciju, što će u mnogome pomoći pri daljem toku komunikacije. 

Poštujte mišljenje drugih ljudi

Svakodnevno, prilikom izvršavanjaposlovnih zadataka bićete u prilici da razgovarate, usmeno ili pismeno, sa velikim brojem ljudi. Oni se razlikuju po brojnim karakteristikama, i vrlo često nećete deliti mišljenje sa njima. Veoma je važno da uvažite sagovornika i njegovo mišljenje, čak i onda kada smatrate da je ono pogrešno i kada se ne slažete sa njim. Pokažite empatiju i razumevanje i na asertivan način iznesite svoje mišljenje i pokušajte da dođete do kompromisa kojim će obe strane biti zadovoljne. Ova komunikacijska veština je veoma važna kako biste izbegli eventualne sukobe tokom komunikacionog procesa i ispunili vaše poslovne  zadatke. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *