Zašto su mape uma najbolja tehnika učenja

Možda ste čuli za mape uma i pitate se zašto su postale tako popularne i šta je to posebno kod ove tehnike.

Prvo, šta su mape uma? To su grafičke prezentacije određenih informacija. Za razliku od lineranih beleški mape uma su misli, ideje i ključne reči koje prenosimo na papir i organizujemo ih po određenoj strukturi. Glavna ideja je smeštena u centar i jasno je vidljiva. Ostale ideje su putem linija povezasne sa osnovnom i granaju se od nje u formi radijalne strukture ili drveta.

Zašte se koristi mapa uma? Mape uma imaju jasnu strukturu informacija i mogu da rade sa velikim brojem različitih podataka. Omogućuju hijerarhiju ideja, pokazuju vezu između ideja i daju širu sliku vrlo jasno i pregledno. Ove karakteristike mape uma su idealne za prezentovanje informacija drugima, učenje novih znanja i rešavanje problema.

Mape uma pojačavaju produktivnost. Uz njih se uči brže, komunicira se efikasnije i razmišlja se kreativnije. Štede vreme šta god da radite, od planiranja projekta, pisanja naučnih radova ili vođenja tima. Mape uma razvijaju kreativnost, one stimulišu naš mozak i razijaju mnogo brže nove ideje.

Mape uma poboljšavaju memoriju i sećanje. Kroz njih se informacije prikazuju vizuelno i one formiraju mentalne okidače kao što su slike, simboli i određeni oblici koji pomažu našem mozgu da memoriše veliku količinu informacija i da ih prizovu u sećanje mnogo brže.  Takođe za studente koji imaju probleme sa učenjem ili imaju disleksiju mape uma su od ogromne pomoći.

Kako koristiti mape uma za bolje razmišljanje

Način na koji mi razmišljamo je veoma sličan sa granama drveta. Naš mozak počne da razmišlja od jedne centralne ideje i od nje, zatim, gradi grane ostalih ideja. Ovaj koncept se koristi kao osnova za strukturu mapa uma. Kod važnih sastanaka gde svako od učesnika daje svoje ideje, gde ima puno podataka i gde je potrebno iznaći rešenje za neki problem, mape uma su efikasna metoda kojom najbolje mogu da se organizuju sve ove informacije kroz vizuelni koncept.

Kao jedan od načina efikasnog razmišljanja koje je osnovao psiholog Toni Buzan, metoda mape uma ima sledeće osnovne karakteristike: počinju sa osnovnom idejom koja je prezentovana tekstom ili slikom. Druge ideje se povezuju sa glavnom preko grana ili linija. Postoji hierarhija ideja i svaka od njih se prikazuje kroz različite vizielne elemente.

Mape uma u različitim životnim aspektima

Mape uma su efikasan metod za organizaciju ideja i analizu složenih situacija kroz prevođenje krupnih i složenih tema u jednostavnije delove. Mape uma se mogu koristiti u različitim životnim sektorima, u poslu, u edukaciji, komunikaciji, itd. Utiču na bolju saradnju i komunikaciju između zaposlenih ili studenata.
Vrlo su korisne kod učenja, organizacije informacija, boljeg pamćenja, rešavanja problema, donošenja odluka, pisanja, učenja jezika.

Pomoć su kod dece u nižim razredima koja imaju problema sa učenjem ili koja imaju disleksij, gde se kroz igru i kreativan proces dolazi do lakšeg i boljeg savladavanja gradiva. Kod dece u višim razredima mape ume daju osnovu za dalju edukaciju i omogućavaju da se vrlo složene teme pojednostave i lakše prihvate i nauče. U većini privatnih srednjih škola se ova tehnika pamćenja i učenja već primenjava na inicijativu profesora, kao što je u sportskoj gimnaziji Sportium.

Primena mapa uma u poslovnom okruženju omogućavaju bolju organizaciju poslovanja, vođenje timova, održavanje sastanaka. Lakše se upravlja vremenom i povećava se produktivnost zaposlenih zbog primene efikasnije metod razmišljanja.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *