vizit karte

Značaj vizit karte u savremenom poslovnom svetu

Vizit karte su neizostavni deo poslovnih odnosa u savremenim tržišnim uslovima. Svako preduzeće teži na sebi svojstven način da se razlikuje od drugih, i na taj način privuče zainteresovane poglede i ostvari saradnju. Važnost dobre vizit karte datira još od davnih godina.

Savremena tehnologija nudi nova rešenja komunikacije, kreiranja baza podataka i elektronskih kontakata. Međutim, značaj vizit karte u današnjim tržišnim uslovima i dalje je izuzetno veliki, bez obzira na druge tehnološke inovacije. Posledično, one su upravo omogućile da se razvije i štampanje vizit karti, oblici i dizajnovi.

Istorijski koreni vizit karte

Prva vizit karta nastala je još u ranom 17. veku u Francuskoj. Nakon Industrijske revolucije, u 19. veku, dolazi do naglog porasta njihove upotrebe i razlikovanja stilova. Razlikovale su se tehnike izrade, upotrebljavane boje i dimenzije. Najčešće su nastajale u vidu kvalitetnih umetničkih dela raznih slikara tog perioda, pa su samim tim unikatne i jedinstvene. Istorijske činjenice potvrđuju da je jedna vizit karta po osobi nedovoljna, već je potrebno imati više, u smislu odvajanja podataka. Tako, na jednoj bi samo stajalo ime i prezime, na nekoj drugoj bi bili dodati i telefoni, na sledećoj adresa i funkcija, i tako dalje prema obimu informacija. Mnogo istorijskih tokova u pogledu nastanka vizit karte i danas se prepliće sa savremenim procesima izrade.

Današnja upotreba vizit karte

Istorija piše tokove upotrebe vizit karte. Ovi koreni istorije dosežu današnji period, pa se vizit karte svakodnevno sve više razvijaju, do tih mera da uopšte ne liče na ove prvobitne, tradicionalne oblike. Takođe, danas vizit karte nisu samo sredstvo za razmenjivanje kontakata, već pokazuju druge karakteristike poslovanja preduzeća. Pored dobrog odvajanja važnih od nevažnih informacija, pokazuju imidž i ugled, na način da atraktivno izgledaju i ukazuju na spremnost da se bavite svim detaljima poslovnog odnosa. Važan su deo marketing miksa preduzeća, tačnije promocije, kojom se dopire do širih tržišnih masa i osluškuju potrebe potrošača.

Savremena tehnologija daje nova idejna rešenja

Razvijenost procesa štampanja vizit karti toliko je napredovao, da istorijski važni mali papiri, danas su sve sem tih malih papira. Razlog tome je što se koriste prvo najrazličitiji materijali izdrade vizit karti. Umesto papira i kartona koriste se mnogi drugi materijali, u skladu sa delatnošću preduzeća, ciljevima i vizijom poslovanja. Pored toga, umesto kombinacije tradicionalno dve boje, vrši se mešanje različitih nijansi i tonova uz kontraste, prelamanja i presijavanja boja. Od tradicionalnog dvodimenzionalnog oblika pravougaonika, tri dimenzije danas dominiraju u izradi vizit karte. Mehanizmi upotrebe razlikuju se u većoj ili manjoj meri, odnosno koriste se: magneti, samolepljivi mehanizam, elektro funkcije i slično. To su sve postignuća savremenih tehnologija, koja daju idejna rešenja i daju još veći značaj upotrebi vizit karte.

Prednosti savremene vizit karte

Iako neka preduzeća imaju za trajnu orijentaciju upravo tradiciju, sve češće se javlja potreba za praćenjem savremenih trendova. Oni nameću potrebu prilagođavanja željama korisnika kartica, kako bi imale što širu i kvalitetniju primenu. Ulaže se dosta novca, rada i truda za kreiranje što boljih marketinških komunikacija na tržištu. Jedan od tih instrumenata mogu biti i vizit karte. Izgradnja brendova težnja je svakog poslovnog subjekta, na osnovama unikatnosti i izdvajanja. Brendiranje vizit karti daje mogućnost za usklađivanje marketinga sa proizvodnim programom preduzeća. To podrazumeva da vizit karta na primer, omogućava neku funkciju pored pružanja informacija.

Savremene vizit karte imaju veliki značaj za razvoj detaljnih kontakata i kreiranje veze sa ponudom preduzeća. Iniciraju komunikaciju, omogućavaju razlikovanje od drugih preduzeća i značajan su pokazatelj profesionalnosti, ozbiljnosti i odgovornosti preduzeća za kvalitetne saradnje.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *