Дан: 16. новембра 2017.

Kako olakšati život starijim osobama?

Kako olakšati život starijim osobama?

Zahvaljujući napretku medicine životni vek se produžio. Na našim prostorima sve je više starih, a sve manje se iz godine u godinu rađa dece. Postavlja se pitanje šta donosi treće doba i kako se pripremiti za njega. Isto tako postavlja se pitanje i kako adekvatno brinuti o našim starima i kako im olakšati i ulepšati Continue reading Kako olakšati život starijim osobama?